twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
14 Ağu

2016-2017 Ses Temelli Cümle Yönteminde Uygulanacak Yenilikler

Ses Temelli Cümle Yönteminde Neler Değişti?

1.Sınıf Okuma Yazmada ki Son Değişiklikler Nelerdir?

 • Öncelikle 5 öğrenme olan yazma, konuşma,okuma,görsel  okuma ,görsel sunudan görsel okuma ve görsel sunu kaldırılmıştır. Artık mevcut programda 3 öğrenme alanı yer almaktadır.

Bunlar;

1-Okuma

2-Yazma

3-Konuşma

 • Bitişik eğik yazıda , harfler üstten bağlanır ve harflerin noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur. Eski programdaki bitişik eğik yazıda F , N, P, V, T harfleri yazılış özellikleri bakımından kendinden sonra gelen küçük harflere bağlanmazken artık yeni programda F, N, P, V, D harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harflere bağlanmıyor.
 • Diğer bir değişiklik yazılışı değişen küçük harflerdir.Bu harfler f, r, s ve  ş harfleridir.
 • Yazılışı değişen büyük harfler ise L , S ,Ş, T harfleridir. Değişklikleri aşağıda ki resimden inceleyebilirsiniz.
 • Son bir değişiklik ise seslerin öğretimindedir. Bilindiği üzere harflerin öğretiminde alfabetik sıra değildir.Bu sıralamada Türkçenin ses yapısı, harflerin yazım kolaylığı, anlamlı hece ve cümle üretmedeki işleklikleri dikkate alınmıştır.
 • Önemli bir noktada  harflerin öğretimi yapılırken örnek verilecek kelimelerin sıralamasıdır. Bu sıralama sesli harflerde başta ,ortada, sonda sessiz harfler ise sonda ,ortada, başta şeklindedir.Örnek verecek olursak;

Mesela e sesi öğretimi yapılırken verilecek örnek kelimelerde : ekin, elma, erkan, ev örneklerinde olduğu gibi başta verilmelidir.Daha sonra verilen kelimelerde: selma, kerem, demlik, çiçek şeklinde ortada verilmelidir. Son olarak verilen kelimelerde: hatice, ayşe şeklinde sonda verilmelidir.

Mesela s sesi öğretimi yapılırken verilecek örnek kelimelerde : varis, miras, kermes örneklerinde olduğu gibi sonda verilmelidir. Daha sonra verlen kelimelerde : arslan, astar, usta, pasta örneklerinde olduğu gibi ortada verilmelidir. Son olarak verilen kelimelerde: sincap, saksı, su örneklerinde olduğu gibi başta verilmelidir.

ESKİ PROGRAM SES GRUPLARI

 • e, l, a, n
 • i, n, o, r, m, n
 • u, k, ı, s, y, d
 • ö, b, ü, ş, z, ç
 • g, c, p, h
 • ğ, v, f, j

 

 • YENİ PROGRAM SES GRUPLARI
 • e, l, a, t
 • i, t, o, b, u
 • k, ı, r, ö, s, ü
 • m, d, ş, y, c, z
 • ç, g, p, h
 • f, v, ğ,j

1.sınıf ilk okuma yazma değişiklikler

 

 

Bu sayfamızda çocuklarımızın yazı yazmaya hazırlanmaları ve parmak kaslarının gelişmesini sağlayacak çalışmalar yer almaktadır.  
Bu sayfada çocuklarınızın ince motor becerilerinin gelişimi için kullanabileceğiniz keyifli çizgi çalışmaları bulunmaktadır. Keyifli çizgi
Bu sayfamızda çeşitli konularla ilgili yapılan etkinlikler yer almaktadır.
Bu sayfamızda çocuklarımızın yazı yazmaya hazırlanmaları ve parmak kaslarının gelişmesini sağlayacak çalışmalar yer almaktadır.  
Bu sayfada çocuklarınızın ince motor becerilerinin gelişimi için kullanabileceğiniz keyifli çizgi çalışmaları bulunmaktadır. Keyifli çizgi
Bu sayfamızda çeşitli konularla ilgili yapılan etkinlikler yer almaktadır.

Bir Yorum Yaz:

Preschool Activities