twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
12 Mar

İlk okuma yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanacaktır(MEB,2004).

  Milli Eğitim Bakanlığının bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin açıklaması şöyledir:

1-İlk okuma ve yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin,kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlemlenmiştir.

 

2-Öğrenciler anatomik yapıları gereği kalemi eğik olarak tutmaktadırlar.

 

3-Bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olmalı,soldan sağa doğru yazı yönünü desteklemektedir.

 

4-Bitişik eğik yazı geri dönüşlere izin vermemektedir.Bu durum,yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır.

 

5-Bitişik eğik yazı harflerin doğru yazımını desteklemektedir.Harflerin yazılış yönlerinin karıştırılması sorununun ortaya çıkmasını önlemektedir.

 

6-Bitişik eğik yazıdaki süreklilik düşüncelerdeki sürekliliği yansıtmakta,birbirlerini desteklemektedir.Yazıda kullanılan bu akıcılık okuma becerisine de yansımaktadır.

 

7-Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler,bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler.Bu nedenle ilk okuma yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanmaktadir.

 

8-Yapılan araştırmalar,bitişik eğik yazı harflerini yazmada bir problemle karşılaşmadıklarını ve bu yazı türünden zevk aldıklarını göstermektedir.

 

9-Bitişik eğik yazının estetik görünümü,öğrencilerin estetik bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

 

10-Bitişik eğik yazı alışkanlığı,öğrencilerin diğer yazı karakterleriyle yazılmış metinleri okumalarında problem çıkarmamaktadır.Deneysel çalışmalar ,öğrencilerin değişik stillerde yazılmış harfleri tanımakta ve okumakta güçlük çekmediklerini ortaya koymaktadır.

Bu sayfada çocuklarınızın ince motor becerilerinin gelişimi için kullanabileceğiniz keyifli çizgi çalışmaları bulunmaktadır. Keyifli çizgi
Bu sayfamızda çeşitli konularla ilgili yapılan etkinlikler yer almaktadır.
Bu sayfamızda çocuklarımızın hem kesme hem de çizgi çalışması olarak yapabileceğiniz kesme ve çizgi çalışmaları
Bu sayfada çocuklarınızın ince motor becerilerinin gelişimi için kullanabileceğiniz keyifli çizgi çalışmaları bulunmaktadır. Keyifli çizgi
Bu sayfamızda çeşitli konularla ilgili yapılan etkinlikler yer almaktadır.
Bu sayfamızda çocuklarımızın hem kesme hem de çizgi çalışması olarak yapabileceğiniz kesme ve çizgi çalışmaları

Bir Yorum Yaz:

Preschool Activities