twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
6 Mar

İlkokuma yazma öğretiminde 2004 yılından itibaren ses temelli cümle yöntemi benimsenmiştir.Bu yöntemle ilkokuma ve yazma sürecine seslerle başlanmaktadır.Anlamlı birlikler oluşturacak şekilde sesler verilir.Seslerden sonra anlamlı hecelere,kelimelere,cümle ve metinlere ulaşılmaktadır.Bu yöntemde kısa sürede cümlelere ve metinlere ulaşmak hedeftir.Bu hedefi gerçekleştirmek yerine çocukları sürekli hece ile meşgul edersek anlamsız bir okuma sisteminin içine girmek kaçınılmaz olacaktır.Dönemleri itibarı ile somut dönemi yaşayan miniklerimiz,kısa sürede kelime ve cümleye geçmediğimiz takdirde öğrenci boş bir levhadan farksız olacaktır.
Örneğin ;’e’ ve ‘l’ sesleri verildikten sonra ‘el’ hecesi ve ‘ele’ kelimesi oluşturulabilir.Eğer ‘e’ ve ‘l’ seslerinin yanında ‘a’ seside verilmişse ‘Ela,lale al.’ cümlesi oluşturulabilir.Daha sonra ise bir metin oluşturularak öğrenme ortamı sağlanmış olacaktır.

1-Ses temelli cümle yönteminde ilk okuma ve yazma öğretimi;dinleme,konuşma becerilerinden kopuk sadece okuma yazma becerilerini
Bu sayfamızda çocuklarımızın hem kesme hem de çizgi çalışması olarak yapabileceğiniz kesme ve çizgi çalışmaları
Bu sayfamızda çocuklarımızın yazı yazmaya daha kolay hazırlanmasını sağlayacak ,parmak kaslarını geliştirecek etkinlik sayfalarımız yer
1-Ses temelli cümle yönteminde ilk okuma ve yazma öğretimi;dinleme,konuşma becerilerinden kopuk sadece okuma yazma becerilerini
Bu sayfamızda çocuklarımızın hem kesme hem de çizgi çalışması olarak yapabileceğiniz kesme ve çizgi çalışmaları
Bu sayfamızda çocuklarımızın yazı yazmaya daha kolay hazırlanmasını sağlayacak ,parmak kaslarını geliştirecek etkinlik sayfalarımız yer

Bir Yorum Yaz:

Preschool Activities