twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
12 Mar

1-Ses temelli cümle yönteminde ilk okuma ve yazma öğretimi;dinleme,konuşma becerilerinden kopuk sadece okuma yazma becerilerini geliştirme olarak değil ,Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmelidir.
Dinleme
Okuma
Konuşma
Yazma
Görsel okuma ve görsel sunu

2-İlk okuma yazma öğretimine seslerle başlanması;seslerin birleştirilmesi ile heceler,kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması ,öğrencilerin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır.
”Ses Temelli Cümle Yöntemi” yapılandırıcı yaklaşıma uygun bir yöntemdir.

3-Türkçe’de her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçe’nin ses yapısına uygundur.

4-Öğrenciler bu yöntemle duyduğu ve çıkardığı seslerin farkına varır.

5-Öğrencilerin bütün sesleri öğrenmesi,yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını sağlar.

6-Öğrenci yazı ile konuşma arasındaki benzerlikleri görmede;yazının harflerin birleşmesiyle ,konuşmanın ise seslerin birleşmesiyle yapıldığını anlar.

7-Ses Temelli Cümle Yöntemi öğrencilerin ,sözlü dilden yazılı dile geçişini kolaylaştırmaktadır.

8-Okuma yazma süreci çok sayıda hece,kelime ve cümle ile gerçekleşmektedir.

9-Ağırlıklı olarak sentez yöntemi kullanılmaktadır.

10-Öğrencilerin yaratıcılığını ve aktifliğini desteklemektedir.

11-Metin oluşturmak daha kolaydır.

İndiriniz…

ses_temelli_cümle_özellikleri

İlkokuma yazma öğretiminde 2004 yılından itibaren ses temelli cümle yöntemi benimsenmiştir.Bu yöntemle ilkokuma ve yazma
Bu sayfamızda çocuklarımızın hem kesme hem de çizgi çalışması olarak yapabileceğiniz kesme ve çizgi çalışmaları
Bu sayfamızda çocuklarımızın yazı yazmaya daha kolay hazırlanmasını sağlayacak ,parmak kaslarını geliştirecek etkinlik sayfalarımız yer
İlkokuma yazma öğretiminde 2004 yılından itibaren ses temelli cümle yöntemi benimsenmiştir.Bu yöntemle ilkokuma ve yazma
Bu sayfamızda çocuklarımızın hem kesme hem de çizgi çalışması olarak yapabileceğiniz kesme ve çizgi çalışmaları
Bu sayfamızda çocuklarımızın yazı yazmaya daha kolay hazırlanmasını sağlayacak ,parmak kaslarını geliştirecek etkinlik sayfalarımız yer

Bir Yorum Yaz:

Preschool Activities