twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
21 Mar

Geleceğin parlak nesillerinin yetiştirilmesinde,ilk okuma yazma öğretimin amacı sadece okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması değil,aynı zamanda düşünme,anlama,sıralama,sorgulama,sınıflama,ilişki kurma,analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir.Bu süreçte Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma,iletişim kurma,problem çözme,karar verme,öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir.Buradan hareketle ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek;düşünen,anlayan,sorgulayan,öğrenmeyi öğrenen,bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır.

Bir Yorum Yaz:

Preschool Activities,crafts Homeschool,montessori at home