İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

Geleceğin parlak nesillerinin yetiştirilmesinde,ilk okuma yazma öğretimin amacı sadece okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması değil,aynı zamanda düşünme,anlama,sıralama,sorgulama,sınıflama,ilişki kurma,analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir.

Bu süreçte Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma,iletişim kurma,problem çözme,karar verme,öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir.

Buradan hareketle ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir ilk okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek;düşünen,anlayan,sorgulayan,öğrenmeyi öğrenen,bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır.Okuma yazma öğretimi ile ilgili Meb Öğretmen Klavuzunu inceleyebilirsiniz.

Biliyoruz ki üstünde fazla durulmadan geçilen süreçler tam öğrenilmemiş süreçler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu bölümde her bir aşama yavaş yavaş anlatılmalı ve acele edilmemelidir. Örneğin  sesin hissediliş sürecini öğrencimize çok iyi kavratmalıyız.

Başa dön tuşu