twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
14 Ağu

2016-2017 Ses Temelli Cümle Yönteminde Uygulanacak Yenilikler Ses Temelli Cümle Yönteminde Neler Değişti? 1.Sınıf Okuma Yazmada ki Son Değişiklikler Nelerdir? Öncelikle 5 öğrenme olan yazma, konuşma,okuma,görsel  okuma ,görsel sunudan görsel okuma ve görsel sunu kaldırılmıştır. Artık mevcut programda 3 öğrenme alanı yer almaktadır. Bunlar; 1-Okuma 2-Yazma 3-Konuşma Bitişik eğik yazıda , harfler üstten bağlanır ve harflerin noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur. Eski programdaki bitişik eğik yazıda F , N, P, V, T harfleri yazılış... 

23 Ağu

Bir çok öğretmen arkadaşım okuma yazma öğretim sürecinin ne kadar zor geçtiğini bilirler. Özellikle gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan Türkiye’de bu sorunu daha şiddetli yaşamaktayız. Üniversitelerde bütün öğrencilere Ses Temelli Cümle yöntemi öğretildiği halde, mezun olup mesleğe başlayan birçok öğretmen arkadaş heceleme yöntemini kullanmaktadır. Heceleme yöntemi zaman ve uğraş alanlarında kazanım sağlasa da öğrencinin geleceği ile alakalı ciddi sorunlar barındırmaktadır.2000’li yıllarla birlikte hayatımıza giren Hızlı Okuma... 

22 Mar
okula uyum

Çocuğun okula gitmeme sebeplerin en başında tabi ki okuldan , öğretmenden ve yeni ortama girmekten kokması gelir. Daha sonra bu sürece kadar annesiyle vakit geçirmiş ve hatta maalesef annesine bağımlı hale gelmiş çocukların ayrılık kaygısıdır.Bu sürece kadar çoğunlukla anneyle bir şeyleri yapan çocuk tek başına bir ortamda kaldığında korkacak ve ilk başlarda kendini orada güvende hissetmeyecektir. Büyülü düşünme biçimi. Bulunduğu ortamı kavrayamaması benimseyememesi. Daha önceki çevresinde akranları tarafından ya da çevresindeki kişiler tarafından... 

22 Mar

ALİ ARTIK OKULA SEVEREK GELİYOR…. Küçük bir kasaba Ali ailesi ile beraber  yaşardı. Ali’nin annesi, babası ve küçücük bir kardeşi vardı. Ali haftaya okula başlayacaktı ama her gün okula gitmemek için ağlıyordu. Annesi babası ikna etmek için her şeyi yapıyorlardı. Evet bugün günlerden pazartesi olmuştu. Ali sabah okula gitmemek için ağlıyordu.Annesi Ali’yi ikna etmek için ‘’Bak ben de geliyorum oğlum seninle, korkma tamam mı ?’’der ve Ali’yi ikna eder. Annesiyle beraber okula  giden Ali sınıfa annesiyle beraber girmiştir. Zil çalınca... 

22 Mar

OKUL VE ÖĞRETMEN KORKUSU NEDİR? Çocuğun okul öncesi yaşamındaki dönemlerde yakın çevresine ailesinde veya daha farklı ortamlarda özellikle aile içerisinde çocuğun eğitiminde, gündelik hayatında korkunun bir eğitim aracı olarak kullanılması ve öğretilmesi çocuğu korku psikolojisine sokar.Biliyoruz ki hiçbir çocuk korku ile dünyaya gelmez ama yetişkinler günlük hayatta o kadar çok korkuyu çocuk üzerinde farkında olmadan kullanırlar ki çocukta var olmayan bir korkuya sebep olurlar.Yani bir çocukta okul ,öğretmen ve bir takım korkuların sebebi çocuğun bu... 

21 Mar

Oluşturulacak hecelerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.Heceler: Kolay okunmalı Türkçede kullanım sıklığına sahip olmalı Anlamı açık ve somut olmalı Anlamı görselleştirilebilir olmalı Kısa sürede bu hecelerden cümlelere ulaşılabilmeli Hece tablosu kullanılmamalıdır Somut öğelerden yararlanmaya ağırlık verilmeli  

21 Mar

İlk okuma yazma öğretimi boyunca,okuma ve yazma birlikte sürdürülmelidir.Okunan her öğe yazılmalı,yazılanlarda okunmalıdır.Burada önemle belirtmek istediğimiz durum ise anlamsız hecelerin yazılarak vakit kaybedilmemesidir.Örneğin;’at’ hecesi yazılabilir ve öğrenmede kalıcılığı sağlayabilir.Ama ‘ta’ hecesi öğrenci için çok soyut olacaktır.Bu sebeple ‘ta’ hecesini satırlarca yazdırmanın bir faydası olmayacaktır.Bilinen kavramlarla okuma yazmanın şifresini çözdükten sonra anlamsız heceleri de okumak veya  yazmak her hangi... 

21 Mar

Geleceğin parlak nesillerinin yetiştirilmesinde,ilk okuma yazma öğretimin amacı sadece okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması değil,aynı zamanda düşünme,anlama,sıralama,sorgulama,sınıflama,ilişki kurma,analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir.Bu süreçte Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma,iletişim kurma,problem çözme,karar verme,öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir.Buradan hareketle ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini... 

Preschool Activities,crafts Homeschool,montessori at home