twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
9 Eki

Hece Oluşturma Uygulama: “l” yazılış aşaması bittiğinde “e” yi hatırlayalım.Bir öğrenci (kısa ve tombulca olan) e olsun,bir öğrenci (uzun-zayıf) l olsun.Birer kağıda sesleri büyükçe yazıp göğüslerine iğneleyelim.Ayrı ayrı gösterelim sesleri,çıkarmalarını isteyelim.Sonra iki öğrenci el ele tutuşsun.Burada seslerin ilk birleşmesi olduğundan el ele tutuşmayı kavramaları,bağlantı noktalarını görmeleri gerekecek.”el”okuduk. Her öğrnecinin işaret parmağının ortasına e,orta parmağın aynı hizaya gelen yerine l yazalım... 

4 Eki

Her zaman ki aşamalarımızı kullanabiliriz.Büyükçe bir l harfini tahtaya yansıtıp üzerinden gidebiliriz.Sesin yazılış yönüne ve yazılışına dikkat çekiniz.Öğrencilerin,harfi parmaklarıyla havada ve sıranın üzerinde yazarak harfin yazılışını taklit etmelerini isteyiniz. Deftere veya alıştırma kitabına ,büyükçe yazılan sesin üzerinden birkaç kez gitmelerini sağlayınız. Uygulama: Deftere l’ yi birer birer yazdık.her satırı baştan sona aynı rengi kullanarak renkli kalemler kullanıyoruz.Kurşun kalem çok sıkıcı.sıkılmayı önlemek,özenmeyi... 

2 Eki

Verilen sesin hissettirilmesi için daha önce belirtildiği gibi farklı etkinlikler yapılabilir.Örneğin bu sesin hissettirilmesinde şarkı söyleyerek başlayabiliriz.Şarkı söylerken öğrencilerden el ele tutuşmaları istenebilir.Bu sayede şarkı dramatize edilerek sesi kavramayı kolaylaştıracaktır.Şarkı söylerken ve söyledikten sonra kavratmak istediğiniz sese vurgu yapınız. l sesi için örnek şarkı: BİR DÜNYA BIRAKIN BİZ ÇOCUKLARA Bir vatan bırakın biz çocuklara Islanmış olmasın göz yaşlarıyla Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Bir... 

2 Eki

“e”  ile ilgili şarkı dinlenebilir.(e bebeğim e e e),birkaçını ayağımızda sallayarak ninni söylemek veya birbirlerini ayakta sallayıp ninniyi onlar söyleyebilir.Yeni sistemle oluşan sınıflarda ki yaş farkı işinize mutlaka yarayacaktır.İçinde e olan nesneleri bulabilirsiniz..Başında,ortasında,sonunda e etkinliği yapılabilir,e nin diğer düz yazı ve değişik fontlarını incelenebilir. e sesini öğretmen tahtaya yazabilir veya projeksiyon ile yansıtabilir.Harfin nasıl yazıldığı gösterilir.Her ses için sesin büyük bir formatı alınıp üzerinden... 

23 Ağu

Bir çok öğretmen arkadaşım okuma yazma öğretim sürecinin ne kadar zor geçtiğini bilirler. Özellikle gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan Türkiye’de bu sorunu daha şiddetli yaşamaktayız. Üniversitelerde bütün öğrencilere Ses Temelli Cümle yöntemi öğretildiği halde, mezun olup mesleğe başlayan birçok öğretmen arkadaş heceleme yöntemini kullanmaktadır. Heceleme yöntemi zaman ve uğraş alanlarında kazanım sağlasa da öğrencinin geleceği ile alakalı ciddi sorunlar barındırmaktadır.2000’li yıllarla birlikte hayatımıza giren Hızlı Okuma... 

2 Nis

Sesin yazıdaki sembolü olan harf aşağıdaki belirttiğimiz sıraya göre özenle verilmelidir.Hazırlık döneminde bol bol kesme-yapıştırma,boyama,çizgi birleştirme yaptırdığımız öğrencilerimiz artık harflerin yazımıyla karşı karşıya gelmiş bulunmaktalar.Doğru kalem tutan ve ince motor becerileri gelişmiş öğrenciler bu aşamada daha rahat öğrenim ortamı oluşturacaklardır.Verilen sesin yapımını animasyonlarla da desteklemeliyiz.Sesin yapılışını bütün öğrenciler görmeli.Zorlanan öğrencilerimizle bire bir ilgilenmeli başarabileceklerini hissettirmeliyiz. Alıştırma... 

2 Nis

Sesi hissetme ve tanıtma evresi tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların olduğu bölümdür.Bu evrede çok dikkatli davranılarak bütün sınıfın o sesi tanıması sağlanmalıdır.Yoksa sesler arttıkça öğrencilerde unutacaktır.İlk grup sesler genellikle kısa sürede hafızada kalabilirken diğer gruplara geçtikçe sayının artmasıyla unutma da artmaktadır.Bu evrede şu çalışmalara yer verilmelidir: Kısa öyküler anlatma,drama yapma Tekerleme ya da şarkı söyleme Bilgisayar vasıtasıyla sesle alakalı şarkı,türkü,ninni... 

1 Nis

Bu aşama; Sesi hissetme ve tanıma Sesi okuma ve yazma Sesten anlamlı heceler,kelimeler ve cümleler oluşturma Metin oluşturma Okur yazarlığa ulaşma bölümlerinden oluşmaktadır. Hazırlık döneminde birçok etkinlik yaptırdığımız öğrencilerimiz artık okur yazar olma yolundaki ilk adımlarını atmaya başlayacaklardır.Bu aşamaya gelene kadar acele etmeden ,özümseyerek gelmeliyiz.Biliyoruz ki üstünde fazla durulmadan geçilen süreçler tam öğrenilmemiş süreçler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu bölümde her bir aşama yavaş yavaş anlatılmalı ve acele edilmemelidir.Örneğin... 

22 Mar
okula uyum

Çocuğun okula gitmeme sebeplerin en başında tabi ki okuldan , öğretmenden ve yeni ortama girmekten kokması gelir. Daha sonra bu sürece kadar annesiyle vakit geçirmiş ve hatta maalesef annesine bağımlı hale gelmiş çocukların ayrılık kaygısıdır.Bu sürece kadar çoğunlukla anneyle bir şeyleri yapan çocuk tek başına bir ortamda kaldığında korkacak ve ilk başlarda kendini orada güvende hissetmeyecektir. Büyülü düşünme biçimi. Bulunduğu ortamı kavrayamaması benimseyememesi. Daha önceki çevresinde akranları tarafından ya da çevresindeki kişiler tarafından... 

22 Mar

ALİ ARTIK OKULA SEVEREK GELİYOR…. Küçük bir kasaba Ali ailesi ile beraber  yaşardı. Ali’nin annesi, babası ve küçücük bir kardeşi vardı. Ali haftaya okula başlayacaktı ama her gün okula gitmemek için ağlıyordu. Annesi babası ikna etmek için her şeyi yapıyorlardı. Evet bugün günlerden pazartesi olmuştu. Ali sabah okula gitmemek için ağlıyordu.Annesi Ali’yi ikna etmek için ‘’Bak ben de geliyorum oğlum seninle, korkma tamam mı ?’’der ve Ali’yi ikna eder. Annesiyle beraber okula  giden Ali sınıfa annesiyle beraber girmiştir. Zil çalınca... 

22 Mar

OKUL VE ÖĞRETMEN KORKUSU NEDİR? Çocuğun okul öncesi yaşamındaki dönemlerde yakın çevresine ailesinde veya daha farklı ortamlarda özellikle aile içerisinde çocuğun eğitiminde, gündelik hayatında korkunun bir eğitim aracı olarak kullanılması ve öğretilmesi çocuğu korku psikolojisine sokar.Biliyoruz ki hiçbir çocuk korku ile dünyaya gelmez ama yetişkinler günlük hayatta o kadar çok korkuyu çocuk üzerinde farkında olmadan kullanırlar ki çocukta var olmayan bir korkuya sebep olurlar.Yani bir çocukta okul ,öğretmen ve bir takım korkuların sebebi çocuğun bu... 

21 Mar

Oluşturulacak hecelerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.Heceler: Kolay okunmalı Türkçede kullanım sıklığına sahip olmalı Anlamı açık ve somut olmalı Anlamı görselleştirilebilir olmalı Kısa sürede bu hecelerden cümlelere ulaşılabilmeli Hece tablosu kullanılmamalıdır Somut öğelerden yararlanmaya ağırlık verilmeli  

21 Mar

İlk okuma yazma öğretimi boyunca,okuma ve yazma birlikte sürdürülmelidir.Okunan her öğe yazılmalı,yazılanlarda okunmalıdır.Burada önemle belirtmek istediğimiz durum ise anlamsız hecelerin yazılarak vakit kaybedilmemesidir.Örneğin;’at’ hecesi yazılabilir ve öğrenmede kalıcılığı sağlayabilir.Ama ‘ta’ hecesi öğrenci için çok soyut olacaktır.Bu sebeple ‘ta’ hecesini satırlarca yazdırmanın bir faydası olmayacaktır.Bilinen kavramlarla okuma yazmanın şifresini çözdükten sonra anlamsız heceleri de okumak veya  yazmak her hangi... 

21 Mar

Geleceğin parlak nesillerinin yetiştirilmesinde,ilk okuma yazma öğretimin amacı sadece okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması değil,aynı zamanda düşünme,anlama,sıralama,sorgulama,sınıflama,ilişki kurma,analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir.Bu süreçte Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma,iletişim kurma,problem çözme,karar verme,öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir.Buradan hareketle ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini... 

21 Mar

Bir öğretmenin teorikte bilgi olarak kendisini geliştirmiş olması,yeniliklere açık olması ayrıca pratikte öğrencilere çeşitli etkinliklerle sunum yapıp öğrenmedeki kalıcılığı sağlaması çok önemlidir. Eğitim -öğretim yılı başlamadan çok iyi bir hazırlık yapıp,kendinden emin ve başarılı olacağına inanarak yoluna devam etmelidir.Çocuklarla ilgilenmenin kalp işi olduğunu unutmamalıdır.Sadece beyin odaklı gidildiği zaman iyi yetişmemiş öğrencilerinin olacağını unutmamalıdır. Çocukları çok sevmeli,kendisini sevdirmesini başarmalı ve sabır... 

Preschool Activities,crafts Homeschool,montessori at home