twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
21 Mar

 

20 Mar

İlk okuma yazmada öğretmenin kendi cephesinde yapacağı hazırlık çalışmaları: Öğretmen okula başlamadan önce bilgi yönünden hazırlıklar yapmalıdır. Araç gereç bilgisini sahip olmalı sınıf ortamında kullanabileceği materyallerin kullanımı hakkında bilgi edilmeli. Sınıf içerisinde kullanabileceği gerekli araç gereçleri daha önceden hazırlamalı. Nitel ve nicel açıdan hazır olamalıdır. Okuma yazma için gerekli olan temel materyalleri ve dökümanları  hazır bulundurmalı. Okula daha yeni başlamış olan bu çocukların oyun çağında olduğunu unutmayarak... 

18 Mar

Disleksi Nedir? Öğrenme Güçlüğü İçin Öneriler Özel okuma bozukluğu olarak bilinen disleksi ,nadir de olsa sınıfımızda rastlayabileceğimiz vakalar arasındadır.Bazı öğrenciler zeka olarak normalin üzerinde seviye gösterirken,okuma yazma becerisinde zorluklar gösterirler. Öğrenme güçlüğü; çocuğun okuma-yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma dinleme, akıl yürütme yeteneğini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı zorluk olarak tanımlanır. Bu terim öğrenme bozukluğu, disleksi adlarıyla da anılır. Çocuk sadece bilgiyi öğrenme yeteneğinde kendiyle... 

18 Mar

Öğretmenlerimiz bazen sol eli kullanan öğrencilerle alakalı endişe duyabilmektedir.Ama yapılan araştırmalar sol eli kullanan kişilerin daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Dr. Christian Marquardt  öğretmenlere şu tavsiyelerde bulunur: • Öncelikle bir öğretmenin yapması gereken, solak çocuğun kendine güvenini güçlendirmektir; çünkü solaklık, sağ elini kullanmak kadar normaldir. • Solak çocukların rahat bir yazma duruşunu öğrenmede, öğretmenden destek almaları özellikle önemlidir. Sağ elini kullanan bir kişinin eli, yazıdan uzaklaşır. Solak... 

16 Mar

26 Temmuz 2014 tarihinde güncellenerek Resmi Gazetede yayınlanan; Zümre öğretmenler kurulu: MADDE 35 – (1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur. (2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul... 

14 Mar

Okul açılışı için harika bir kapı süsü örneği   Hayal gücünün ve özenin yansıması olan bu güzel kapılar çocuklar için de ayrıca neşe kaynağı oluyor..1.sınıfta çocukların okulu sevmesi çok önemlidir.Bu şekilde kapı süslemeleri ile onların  okul dünyalarını renklendirebilirsiniz. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında keçeden hazırladığım bu kapı süsünde, kalpler üzerine öğrencilerimin fotoğraflarını da ekleyerek motivasyon sağlamaya çalıştım. Keçeden veya farklı materyaller ile hazırladığınız bu kalıplar sınıfınızı farklı... 

13 Mar

Buradaki en önemli nokta seslerin alfabedeki sıralarına göre değil ,özel bir sıraya göre ele alınmalarıdır.Ses gruplarının düzenlenmesinde harflerin yazım kolaylığı ve anlamlı hece üretmedeki işlekliği dikkate alınmaktadır(MEB,2004).Ayrıca gruplardaki harflerin yeri değiştirilerek,farklı gruplamalarda yapılabilir. 1.Grup:  e,l,a,t 2.Grup: i,n,o,r,m 3.Grup: u,k,ı,y,s,d, 4.Grup: ö,b,ü,ş,z,ç 5.Grup: g,c,p,h 6.Grup: ğ,v,f,j NOT1:Büyük harfler verilirken oluşan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir.Bunun için özel adların yazım kuralından ,cümleye büyük... 

13 Mar

Yöntemin adına dikkat ediniz. “Ses temelli cümle yöntemi” Hece değil, Harf değil, Cümle. Ele alınan her sesten bir cümleye varmak temel hedeftir !!!!! Bu ayrıntı sistemi çözmemizi sağlayacaktır.Öğretmenlerimizin  buna dikkat etmesi hayati öneme sahiptir.Yöntemi anlayamadığımız zaman hecede kalıp ,hece sistemiyle yolumuza devam ederiz.Sonuç olarak  heceleyen ve  anlamakta zorlanan çocuklar yetiştirmiş oluruz. Bu yöntem sayesinde okuduğunu anlamakta zorluk yaşamayan öğrencilerin yetişeceği muhakkaktır. Resimleri onun için yaygın olarak kullanıyoruz. Anlamsız... 

12 Mar

Bu makale 2006 yılında Mili Eğitim Bakanlığı dergisinde yayınlanmıştır. Prof Dr.Firdevs GÜNEŞ A. Üniversitesi Eğitim Fakültesi İndirmek için tıklayın…   niçin_bitişik_eğik_yazı  

12 Mar

İlk okuma yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanacaktır(MEB,2004).   Milli Eğitim Bakanlığının bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin açıklaması şöyledir: 1-İlk okuma ve yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin,kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlemlenmiştir.   2-Öğrenciler anatomik yapıları gereği kalemi eğik olarak tutmaktadırlar.   3-Bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olmalı,soldan sağa doğru yazı yönünü desteklemektedir.   4-Bitişik eğik yazı geri dönüşlere izin vermemektedir.Bu... 

12 Mar

1-İlk okuma yazma öğretiminde öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir. Her öğrencinin bireysel özellikleri farklıdır.Dolayısıyla başarı düzeyi öğrenciden öğrenciye değişmektedir.İlk okuma yazma sürecinde bireysel farklılıklara dikkat etmek gerekir. Farklılıkların temelinde;bireysel özellikler,aile ve çevresel faktörler bulunmaktadır.Ülkemizde bazı öğrenciler ana okulunda aldığı temel çalışmalarla okula gelirler ama ne yazık ki büyük bir bölümü bu olanaklardan yararlanamamaktadır.Ülkemizde okul öncesi eğitim %30 ları aşamamışken bu... 

12 Mar

1-Ses temelli cümle yönteminde ilk okuma ve yazma öğretimi;dinleme,konuşma becerilerinden kopuk sadece okuma yazma becerilerini geliştirme olarak değil ,Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmelidir. Dinleme Okuma Konuşma Yazma Görsel okuma ve görsel sunu 2-İlk okuma yazma öğretimine seslerle başlanması;seslerin birleştirilmesi ile heceler,kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması ,öğrencilerin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. ”Ses Temelli Cümle Yöntemi” yapılandırıcı yaklaşıma uygun bir yöntemdir. 3-Türkçe’de... 

6 Mar

İlkokuma yazma öğretiminde 2004 yılından itibaren ses temelli cümle yöntemi benimsenmiştir.Bu yöntemle ilkokuma ve yazma sürecine seslerle başlanmaktadır.Anlamlı birlikler oluşturacak şekilde sesler verilir.Seslerden sonra anlamlı hecelere,kelimelere,cümle ve metinlere ulaşılmaktadır.Bu yöntemde kısa sürede cümlelere ve metinlere ulaşmak hedeftir.Bu hedefi gerçekleştirmek yerine çocukları sürekli hece ile meşgul edersek anlamsız bir okuma sisteminin içine girmek kaçınılmaz olacaktır.Dönemleri itibarı ile somut dönemi yaşayan miniklerimiz,kısa sürede kelime... 

Preschool Activities,crafts Homeschool,montessori at home